Fakta om Franz Kafka, en författare som förbryllar

Franz Kafka år en av de mest omtalade författarna genom tiderna. Vissa läser med förtjusning hans litterära verk, och anser sig inte ha någon form av problem att tolka de för andra svårlästa och obegripliga texterna.

Franz Kafka var född i dåvarande Tjeckoslovakien, numera Tjeckien, 1883. Han blev 40 år gammal och avled 1924 i Österrike. Franz Kafka har blivit mest känd efter sin död som en 1900-talet mest inflytelserika och underhållande författare med sina satiriska verk i mångfaldiga plan.

Anledningen till att Franz Kafka inte var så känd under sin levnadstid, beror på att de flesta av hans verk har publicerats efter hans död. De flesta verken av Franz Kafka har publicerats av hans nära vän och författarkollega Max Brod, mot hans egen uttalade vilja. Den första utgåvan av Franz Kafkas verk, brändes under bokbålen under nazisternas välde i Tyskland.

Lite biografi om Franz Kafka och hans familj

Franz Kafka föddes i en judisk familj, med tyska som modersmål. De var dock flerspråkiga, och talade tjeckiska och jiddisch samt en del franska. Hans far namn var Hermann Kafka, och Moderns namn var Julie Kafka. De arbetade bägge i faderns smyckebutik. Kafka hade under sin uppväxt ett komplicerat förhållande till sin far.

I familjen fanns också 5 syskon. Dessa bestod av två bröder som bägge dog innan de nådde åldern av två år. Tre systrar fanns också bland syskonen vid namn Elloi, Valli och Ottla.

Franz Kafkas mest kända verk

Det mest kända verk från Franz Kafka anses vara romanen ”Processen”, från vilken de flesta läsare av Franz Kafkas verk hämtar sin uppfattning om denna författare.

Mera om Franz Kafka och alla hans verk finns att läsa på Svenska Wikipedia, där mycket information finns att hämta. Kolla in det, så att du också kan bilda dig en uppfattning om en av världens mest förbryllande författare, Franz Kafka.